0740 193 939

Date cu Caracter Personal

GDPR

  ​S.C. Auto Voicu S.R.L. în calitate de operator de date cu caracter personal, prin prezenta, vă înştiinţează despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate și manuale. 
  Conform cerinţelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), S.C. Auto Voicu S.R.L., se obligă să administreze în condiţii de confidenţialitate şi siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, în condiţii legale.
  Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fără acordul dumneavoastră către terţi (mass-media, firme asigurări, alte situaţii etc.) sau către membrii familiei, decât dacă vă exprimaţi acordul în scris în acest sens. Confidenţialitatea datelor personale este păstrată şi după deces.    
  De la prevederile precedente se exceptează anumite situaţii prevăzute de legislaţie (ex.: la solicitarea organelor de anchetă penală, dacă există o anchetă penală în desfăşurare, la solicitarea instanţelor, poliţiei, parchet etc. sau dacă există un ordin judecătoresc în acest sens).    
  Refuzul dumneavoastră de oferire a datelor necesare societății, determină imposibilitatea prelucrării datelor cu caracter personal.    
  Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. Auto Voicu S.R.L. şi vor fi păstrate în baza noastră de date.    
  Conform Regulamentului mai sus menţionat, beneficiaţi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa instanţelor de judecată. Aveţi următoarele drepturi: de acces la date, de la rectificare, „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.    
  Totodată aveţi dreptul de a va opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul unităţii noastre, la datele de contact menţionate în antet, in atenţia reprezentantului legal.    
  S.C. Auto Voicu S.R.L. este deținătorul site-ului web, aflat la adresa www.autovoicu.ro

CUM SUNT COLECTATE DATELE PE SITE-UL AUTOVOICU.RO?

  Datele cu caracter personal, colectate de către noi, prin completarea anumitor formulare de pe site de către dumneavoastră, sunt structurate astfel:

Formularul de contact
Formularul de solicitare piesă auto
Chat
Send via WhatsApp